Kontakt: pasiekamimoza.mielec@op.pl tel. 515 026 612

Matki pszczele

     Matka pszczela jest odpowiedzialna za tworzenie nowych pokoleń, jej obecność działa na rodzinę pobudzająco i motywująco. Aby zapewnić efektywne życie i rozmnażanie się pszczół, w naszej pasiece matki wymieniane są co dwa lata. Prowadzimy wychów matek na własne potrzeby i nie tylko. Unasiennianie odbywa się w sposób naturalny w ulikach weselnych lub odkładowych. Posiadamy matki zarówno unasiennione, jak i nieunasiennione.

                      Odkłady                          

Odkładem określa się sztuczną rodzinę pszczelą z kilkoma plastrami z czerwiem i obsiadającymi je pszczołami oraz znakowaną, czerwiącą matką. W naszej pasiece tworzone są odkłady cztero- lub pięcioramkowe na ramce wielkopolskiej. W skład odkładu wchodzą: dwie/trzy ramki z czerwiem w różnym wieku po młodej matce oraz jedna/dwie ramki pokarmu, wszystko to obsiadane przez pszczoły.

Pakiety 

Pakietem określa się sztuczny rój posiadający 1,20 kg pszczół luzem bez plastrów z pszczołami w różnym wieku oraz matką pszczelą oznakowaną, czerwiącą, unasiennioną naturalnie w uliku weselnym, podaną do pakietu w klateczce transportowej.

W naszej pasiecie hodujemy matki rasy kraińskiej linii Alsin i CT-46 (reproduktorki z Pasieki Zarodowej Brzesko-Czermin). We wszystkich nowo tworzonych pakietach i odkładach przeprowadzamy leczenie przeciwko warrozie.